Các loại ống ly tâm, đầu tip cho phòng thí nghiệm

Nhà Sản XuấtCAPP Micropipette
Bảo Hành12 tháng

Thông tin sản phẩm


MODEL:

– Model CR-68, tốc độ 6000rpm/2000g
– Model CR-68X, điều chỉnh tốc độ tới 6000rpm
– Model CR-1512, tốc độ 15000rpm/15600g, 12 ống 1.5 – 2ml
– Model CR-1518, tốc độ 15000rpm/21380g, 18 ống 1.5 – 2ml
Phụ kiện:
– Rotor cho PCR strip dung cho model CR-1512/1518
– Rotor cho 12 vị trí dung cho model CR-1518

ỐNG LY TÂM NHỰA
HÃNG SẢN XUẤT: CAPP – ĐAN MẠCH
– Ống típ 0.5ml, 10 bịch, 1000 cái/bịch
– Ống típ 1.5ml, 10 bịch, 1000 cái/bịch
– Ống típ 2ml, 10 bịch, 1000 cái/bịch
– Ống ly tâm nắp xanh 15ml, 10 bịch, 50 cái/bịch
– Ống ly tâm nắp xanh 50ml, 10 bịch, 50 cái/bịch

ĐẦU TÍP CHO MICROPIPPTE

– Bịch đầu típ vàng 10ul, 20 bịch, 1000 cái/bịch
– Bịch đầu típ vàng 200ul, 10 bịch, 1000 cái/bịch
– Bịch đầu típ xanh 1000ul, 5 bịch, 1000 cái/bịch
– Bịch đầu típ trắng 5000ul, 10 bịch, 250 cái/bịch
– Rack trống cho tip vàng, 50 cái
– Rack trống cho tip vàng, 32 cái